Diari Oficial del Nomedi. 02/03/2019.

I. Creació de l’Institut d’Arts i Ciències Joan Alcover.

Decret Estatal No. 2 de 2019 sobre retribucions a creacions artístiques publicades en l’Institut d’Arts i Ciències Joan Alcover.

Amb la intenció d’afavorir la creació artística i promoure la cultura catalana en el Nomedi, es crea el present Decret que retribueix als creadors que generin material per a l’Institut d’Arts i Ciències Joan Alcover.

Article 1. Es destinen 25.000X a la retribució de creacions artístiques que siguin publicades en l’Institut d’Arts i Ciències Joan Alcover.

Article 2. Únicament es publicaran aquelles obres escrites en català i per autors originaris del Nomedi.

Article 3. Article 3. Les propostes s’enviaran a través del formulari de la web oficial de Timeria a l’Institut d’Arts i Ciències Joan Alcover, incloent nom complet timeri de l’autor o autora, i gènere de la creació.

Article 4. Les obres que es podran publicar seran de relat curt, poesia o arts visuals.

Article 5. El personal administratiu de l’Institut d’Arts i Ciències Joan Alcover revisarà totes les propostes i resoldrà sobre la seva publicació en un termini no superior a 72 hores des que fossin remeses.

Article 6. En cas de rebutjar la proposta, el personal administratiu de l’Institut d’Arts i Ciències Joan Alcove haurà de publicar una notificació escrita informant del motiu de la seva decisió. L’autor o autora podrà recórrer a la Conselleria de Cultura del Govern Estatal del Nomedi sobre la resolució.

Article 7. Les publicacions de relat curt seran retribuïdes amb 50X per peça, les de poesia amb 25X per peça, les d’arts visuals amb 100X per peça.

Article 8. Els autors que enviïn les seves obres accepten totes les condicions del present Decret, no podran recórrer exigint qualsevol modificació d’aquestes. Els autors accepten que el Govern Estatal del Nomedi pugui utilitzar les seves obres per a esdeveniments artístics, culturals i turístics de l’Estat.

Cepheus Odysseus Carpophorus, President del Govern Estatal del Nomedi.