Diari Oficial del Nomedi. 03/03/2019.

I. Setmana de la Moda del Nomedi.

Resolució 1/2019, de 3 de Març, de la Presidència del Govern Estatal del Nomedi, inserida en el Diari Oficial del Nomedi del 03/03/2019, per la qual s’aprova la convocatòria per a la provisió, mitjançant oposició, de dues places del lloc de Redacció al servei del Govern Estatal per a la Setmana de la Moda del Nomedi, del 17 al 23 de Març de 2019.

En conseqüència, i en exercici de les atribucions que té assignades l’Estat Federat del Nomedi per l’article 12 de la Constitució,

HE RESOLT

Article 1. El procés de selecció de personal per a la Setmana de la Moda del Nomedi se celebrarà des del 3 al 10 de Març de 2019.

Article 2. Les places de Redacció s’adjudicaran a aquelles persones que compleixin amb els requisits de majoria d’edat, experiència demostrable en el disseny de moda i coneixements del mitjà a més de capacitat per a redacció d’articles en Internet.

Article 3. Les sol·licituds es rebran a través del formulari de la web oficial de Timeria.

Article 4. La recompensa serà sufragada per l’Estat Federat del Nomedi i serà de 50X per article.

Article 5. Els articles presentats hauran de ser exclusius per al Nomedi, inèdits.

Article 6. Els autors dels dissenys cediran els drets d’explotació dels mateixos a l’Estat Federat del Nomedi.

 

Cepheus Odysseus Carpophorus, President del Govern Estatal del Nomedi.